Informacja

W nawiązaniu do ostatnich doniesień medialnych Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje, że w związku z trwającym w Europie kryzysem paliwowym Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o., tak jak cała branża ciepłownicza, boryka się z problemami związanymi z pozyskaniem węgla.

Z tego powodu podejmujemy próby spalania różnych miałów węglowych pochodzących z polskich kopalń, z którymi dotychczas nie współpracowaliśmy.

Dostawcy miału węglowego są zobowiązani do przedstawienia certyfikatu, który gwarantuje jakość i parametry odpowiadające wymogom technicznym eksploatowanych kotłów typu WR. Zakupiony miał spełniał podstawowe kryteria dla miałów energetycznych.

W dniu 25 kwietnia 2022 r. około godziny 15:00 został uruchomiony kocioł typu WR nr K-4 nawęglony węglem z nowej dostawy. Miał węglowy trudno spalał się na ruszcie, wymagał od operatorów dostosowania parametrów spalania w kotle takich jak wielkość podciśnienia w komorze spalania kotła, wydatek powietrza podmuchowego, jego rozdział na strefy podmuchowe rusztu, grubość warstwy paliwa.

Do momentu ustabilizowania procesu spalania można było zaobserwować czarny dym z komina.

Obsługę kotłów prowadzi wykwalifikowana kadra, jednakże dostosowanie parametrów pracy kotła do nowych warunków, wymaga czasu dla ustalenia optymalnych parametrów procesu spalania.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy mieszkańców Miasta Siedlce.