Zmiany dotyczące sprzedaży miału węglowego.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych od dnia 1 lipca 2020 roku, nie będzie prowadzić sprzedaży miału węglowego dla gospodarstw domowych oraz instalacji o mocy poniżej 1 MW. Miał węglowy nadal mogą kupować osoby lub firmy, które przedstawią zaświadczenie potwierdzające prowadzenie instalacji spalania paliw o mocy nominalnej co najmniej 1 MW, wystawione przez właściwy organ oraz podmioty zajmujące się sprzedażą paliw stałych.