Podpisana umowa z SOLAR TURBINES.

W dniu 25 lipca w  siedzibie przy ul. Starzyńskiego 7 w Siedlcach została podpisana umowa pomiędzy naszym Przedsiębiorstwem i firmą Solar Turbines Switzerland Sagl z siedzibą w Riazzino (Szwajcaria).

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 086-207892  w dniu 3 maja 2019 roku.

Przedmiotem umowy jest wykonanie „remontu głównego silnika Turbozespołu gazowego zainstalowanego w Elektrociepłowni Gazowej Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Wykonanie remontu planowane jest na w przełomie października i listopada 2019 r., a koszt przedsięwzięcia to blisko 15 milionów złotych.

Remont silnika turbozespołu pozwoli na przywrócenie jego parametrów technicznych do parametrów  odpowiadających nowemu urządzeniu. Pozwoli to na jego dalszą bezpieczną i niezakłóconą eksploatację z wysokimi sprawnościami.