Program Jessica

 

JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich) - jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inicjatywa ta umożliwia państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Warszawie, działający we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o., pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). Na realizację Inicjatywy JESSICA w woj. mazowieckim udostępniono kwotę ok. 155 milionów zł w ramach trzech działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Ze środków własnych i pożyczki zrealizowany zostanie projekt:

 

Program poprawy infrastruktury technicznej w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. dla Miasta Siedlce”

 

Składać się on będzie z 2 zadań.

W PIERWSZYM zadaniu istniejący układ wody sieciowej oraz układ chłodzenia EC-2 zostanie przystosowany do potrzeb odbioru ciepła z kondensatora turbiny parowej. Dzięki czemu zostaną maksymalnie zwiększone możliwości wytwarzania energii cieplnej elektrycznej bez zwiększania zapotrzebowania na paliwo gazowe.

DRUGIE zadanie będzie polegało na modernizacji sieci ciepłowniczej na odcinku niespełna 1 km wzdłuż ul. 3 Maja. W ramach zadania wyremontowane zostaną także komory ciepłownicze, co zabezpieczy je przed działaniem czynników atmosferycznych oraz poprawi ich wygląd.

 

 

Umowę w obecności Janiny Ewy Orzełowskiej - Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Jarosława Głowackiego - Zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce oraz Bartosza Dubińskiego  - Prezesa Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. podpisali:

  • Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego;
  • Krzysztof Figat, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp.z o.o.;
  • Andrzej Minarczuk, Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.

 

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: