Rozbudowa Elektrociepłowni Gazowej

  W 2010 roku Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. rozpoczęło realizację inwestycji pod nazwą:  

 

Rozbudowa elektrociepłowni gazowej   w Siedlcach – budowa bloku gazowo parowego w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza”.

 

    Jest to największa inwestycja w dziejach firmy, która pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną  elektryczną o 36 MWel i cieplną o 34 MWth, stawiając przedsiębiorstwo w szeregu znaczących producentów energii elektrycznej w kraju, zapewniając jednocześnie rezerwy mocy cieplnej na potrzeby inwestycyjne naszego miasta, przy znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.

    Rozbudowa układu kogeneracyjnego o układ parowo-gazowy opiera się na  bazie urządzeń pochodzących z zakupionej od syndyka upadłej EC Starachowice, która przepracowała od momentu wybudowania zaledwie 7 tys. h (niecały rok). Stan techniczny zainstalowanych tam urządzeń nie budził żadnych zastrzeżeń. W lipcu 2010 r. elektrociepłownia została próbnie uruchomiona, aby wykazać sprawność przewidzianych do przeniesienia do Siedlec maszyn i instalacji. Wykorzystanie urządzeń EC Starachowice pozwoliło na obniżenie wysokości nakładów inwestycyjnych do poziomu około 47 mln zł. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych i preferencyjnego kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z wykupem części odsetek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  

 

    Koncepcja przedsięwzięcia obejmuje swoim zakresem następujące działania:

  • Zainstalowanie dwóch turbin gazowych produkcji Solar Turbines Inc. z San Diego (USA) o mocy elektrycznej  14 MWe i cieplnej 17 MWth
  • Zainstalowanie turbiny parowej upustowo-kondensacyjnej produkcji Blohm&Voss (obecnie MAN Turbo AG) o mocy elektrycznej 8 MWe.

    Tym samym siedlecka elektrociepłownia gazowa osiągnie moc elektryczną 50 MWe i termiczną 56 MWth i jednocześnie będzie największą pod względem liczby turbin gazowych (4 szt.) jednostką kogeneracyjną w Polsce.

 

    Uruchomienie rozpoczętej inwestycji pozwoli zwiększyć roczną produkcję energii elektrycznej o ok. 225 tys. MWe i produkcję ciepła o ok. 770 tys. GJ w oparciu o paliwo gazowe, co spowoduje ograniczenie wytwarzania ciepła z węgla do minimum. Podstawę obciążeń cieplnych zarówno w okresie letnim jak i w sezonie grzewczym pokryje elektrociepłownia, natomiast istniejąca Ciepłownia Centralna opalana miałem węgla kamiennego przejdzie do pracy szczytowej. Nowy blok przyłączony będzie do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 110 kV oraz do sieci gazowej wysokiego ciśnienia. Podpisanie kontraktu na realizację inwestycji miało miejsce w dniu 14.10.2010r. Uruchomienie nowego bloku parowo-gazowego planowane jest z początkiem przyszłego sezonu grzewczego 2011/2012.

    Główne cele projektu  :

  • Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko istniejącej działalności przemysłowej Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z.o.o.;
  • Ograniczenie energochłonności procesu produkcji w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z.o.o.;
  • Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z.o.o.;
  • Wspomaganie realizacji zobowiązań negocjacyjnych Polski w zakresie wdrażania określonych dyrektyw Unii Europejskiej z dziedziny ochrony środowiska – Dyrektywa 80/2001/WE dotycząca ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń  z obiektów energetycznego spalania.

 

    Planowana inwestycja po podłączeniu do układu energetycznego Przedsiębiorstwa, ze względu na zainstalowanie nowoczesnych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych urządzeń wpłynie na zwiększenie sprawności instalacji wytwórczych Przedsiębiorstwa i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Spełnione będą rygorystyczne normy ochrony środowiska określone w przepisach prawa.

    Poza typowymi zanieczyszczeniami powietrza, takimi jak SO2, NOx, CO, CO2, ze spalania węgla kamiennego powstają również benzo-a-pireny, które posiadają potwierdzone silne działanie kancerogenne. Dzięki realizacji inwestycji w Siedlcach emisja b-a-pirenów zmniejszy się o ok. 12 kg rocznie.

 

Kolejne etapy prac mozna podejrzeć na naszych stronach:

14-10-2010  

 Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą projektu 'Rozbudowa Elektrociepłowni Gazowej - budowa bloku parowo-gazowego', firmą Remak-Rozruch S.A Foto

listopad 2010  

 Demontaż EC Starachowice. Foto

grudzień 2010  

 Przygotowanie terenu pod budowę EC. Foto

styczeń-marzec 2011  

 Wylewanie fundamentów pod blok parowo gazowy. Foto   Foto   Foto

14-03-2011  

 Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego na placu budowy. Foto

kwiecień 2011  

 Kontynuacja prac fundamentowych, montaż kotłów. Foto   Foto

maj 2011  

 Montaż kominów. Przygotowanie funadmentów chłodni wentylatorowej. Foto

 Zbrojenie misy chłodni wentylatorowej. Foto

 Montaż konstrukcji stalowej i tłumików. Foto

 Montaż generatora turbiny parowej. Foto

czerwiec 2011  

 Transport i montaż turbin gazowych. Foto

lipiec 2011  

 Transport i montaż transformatorów. Foto

sierpień-wrzesień 2011  

 Montaż czerpni powietrza na hali turbo zespołów, budowa chłodni wentylatorowej, budowa pola wyprowadzenia mocy 110kV. foto  
październik-grudzień 2011   Montaż urządzeń wewnętrznych i rozruchy próbne. Foto

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: