Zamówienia publiczne/przetargi/ogłoszenia

Przedsiębiorstwo ogłasza przetarg na wykonanie modernizacji izolacji sieci cieplnej oraz komór ciepłowniczych wraz z odbudową nawierzchni wzdłuż ul. 3 Maja w Siedlcach.

 Instrukcja dla oferentów jest dostępna pod  tym linkiem .

Oferty należy składać do dnia 16.05.2014 do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 118).

 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.05.2014 o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 17 (sala konferencyjna).

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w ul.3-go Maja w Siedlcach, dostępna do wglądu w siedzibie Przedsiębiorstwa (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 14:00.

 Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu oraz do odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert.

 Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 Telefon kontaktowy: 25/644 24 26 w. 228 lub 230, e-mail: przetargi@pec-siedlce.com.pl

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: