Zamówienia publiczne/przetargi/ogłoszenia

Przedsiębiorstwo ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy systemu chłodzenia turbiny parowej wraz z budynkiem węzła dochładzania zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa przy ul. Starzyńskiego 7.

Oferty należy składać do dnia 18.03.2014 do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 118).

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.03.2014 o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 17 (sala konferencyjna).

Projekt wykonawczy dostępny do wglądu w siedzibie Przedsiębiorstwa (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9:00 do 14:00.

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu oraz do odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert.

Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Telefon kontaktowy: 25/644 24 26 w. 228 lub 230, e-mail: przetargi@pec-siedlce.com.pl

Dokumentację przetargową można pobrać z tego linku (dokumentacja w plikach .pdf zebrana do wspólnego archiwum.zip).

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: