Obowiązująca taryfa dla ciepła

Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn.miary

P1

P2

P3

P4

 Cena za zamówioną moc cieplną

za rok  

zł/MW

50 398,25

rata za miesiąc  

zł/MW

4 199,85

  Cena ciepła

  

zł/GJ

29,86

  Cena nośnika ciepła

  

zł/m3

20,94

  Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe

za rok   
za miesiąc  

zł/MW

19 237,22
1 603,10

30 073,37
2 506,11

23 413,29
1 951,11

31 474,01
2 622,83

  Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe

  

zł/GJ

8,28

12,24

9,47

13,22

   Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Taryfa obowiązuje od 01.09.2017 r.

   Pełna wersja Taryfy dla ciepła 

 

Tabela stosowanych oznaczeń grup taryfowych

 

GRUPA CHARAKTERYSTYKA GRUPY ODBIORCÓW

 

P1

Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie są połączone z indywidualnym lub grupowym węzłem cieplnym. Instalacje odbiorcze stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane. Węzeł cieplny jest własnością odbiorcy i jest przez niego eksploatowany. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na wejściu do węzła cieplnego (przed węzłem). 

 

P2

Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie są połączone z indywidualnym węzłem cieplnym. Instalacje odbiorcze stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane. Węzeł cieplny jest własnością PE i jest przez PE eksploatowany. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na wejściu do węzła cieplnego (przed węzłem). 

 

P3

Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie są połączone z grupowym węzłem cieplnym. Instalacje odbiorcze (w tym: zewnętrzne) stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane. Węzeł cieplny jest własnością PE i jest przez PE eksploatowany. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na wejściu do węzła cieplnego (licznik główny). Ewentualne podzielniki ilości energii dla poszczególnych obiektów znajdują się na wyjściu z węzła cieplnego (za kolektorami rozdzielni). 

 

P4

Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie są połączone z grupowym węzłem cieplnym. Instalacje odbiorcze wewnątrz obiektów stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorców. Węzeł cieplny oraz zewnętrzna instalacja odbiorcza łącząca węzeł z instalacjami odbiorczymi obiektów są własnością i są eksploatowane przez PE. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest:
- dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania–na wejściu do budynku odbiorcy
- dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej–na wejściu do węzła cieplnego 

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: