Obowiązująca taryfa dla ciepła

Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn.miary

P1

P2

P3

P4

 Cena za zamówioną moc cieplną

za rok  

zł/MW

51 410,00

rata za miesiąc  

zł/MW

4 284,17

  Cena ciepła

  

zł/GJ

32,16

  Cena nośnika ciepła

  

zł/m3

21,75

  Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe

za rok   
za miesiąc  

zł/MW

19 387,89
1 615,66

29 650,50
2 470,87

23 866,78
1 988,90

31 518,83
2 626,57

  Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe

  

zł/GJ

8,35

12,57

10,01

13,29

   Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Taryfa obowiązuje od 01.01.2019 r.

   Pełna wersja Taryfy dla ciepła 

 

Tabela stosowanych oznaczeń grup taryfowych

 

GRUPA CHARAKTERYSTYKA GRUPY ODBIORCÓW

 

P1

Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie są połączone z indywidualnym lub grupowym węzłem cieplnym. Instalacje odbiorcze stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane. Węzeł cieplny jest własnością odbiorcy i jest przez niego eksploatowany. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na wejściu do węzła cieplnego (przed węzłem). 

 

P2

Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie są połączone z indywidualnym węzłem cieplnym. Instalacje odbiorcze stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane. Węzeł cieplny jest własnością PE i jest przez PE eksploatowany. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na wejściu do węzła cieplnego (przed węzłem). 

 

P3

Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie są połączone z grupowym węzłem cieplnym. Instalacje odbiorcze (w tym: zewnętrzne) stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane. Węzeł cieplny jest własnością PE i jest przez PE eksploatowany. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na wejściu do węzła cieplnego (licznik główny). Ewentualne podzielniki ilości energii dla poszczególnych obiektów znajdują się na wyjściu z węzła cieplnego (za kolektorami rozdzielni). 

 

P4

Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie są połączone z grupowym węzłem cieplnym. Instalacje odbiorcze wewnątrz obiektów stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorców. Węzeł cieplny oraz zewnętrzna instalacja odbiorcza łącząca węzeł z instalacjami odbiorczymi obiektów są własnością i są eksploatowane przez PE. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest:
- dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania–na wejściu do budynku odbiorcy
- dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej–na wejściu do węzła cieplnego 

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: