ISO 14001

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. jest świadomy istnienia związków pomiędzy prowadzeniem działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej, a środowiskiem. Aby realizować swoją działalność z pełnym poszanowaniem prawa i w przyjaznych dla środowiska warunkach, Przedsiębiorstwo Energetyczne wdrożyło i certyfikowało System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005. Stosowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego nie jest obowiązkowe, ale jest bardzo przydatne przy realizacji programów środowiskowych i prowadzeniem nadzoru nad wpływem procesów realizowanych przez na środowisko. Prace nad opracowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 zostały rozpoczęte w grudniu 2002 roku. Podstawą do wdrażania SZŚ jest zarządzenie nr 2 Prezesa Zarządu – Dyrektora z dnia 15.01.2003 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-ISO 14001. Pierwszy certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego na zgodność z Normą ISO 14001:2004 Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Nr S-33/1/2004 Przedsiębiorstwo otrzymało 30 grudnia 2004 roku. Od tego czasu System Zarządzania Środowiskowego jest utrzymywany doskonalony i certyfikowany. Przeprowadzane corocznie przez zewnętrzne jednostki audyty potwierdzają spełnianie wymagań normy ISO 14001. Aktualnie Przedsiębiorstwo posiada certyfikat CSS/1021/2016 z dnia 28.11.2016 na zgodność z normą ISO 14001:2004 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT. Realizowanie wymagań normy PN EN-ISO 14001:2005 zapewnia prowadzenie działalności przyjaznej środowisku naturalnemu oraz ciągłą poprawę poprzez minimalizowanie wpływów środowiskowych.

 


Zgodnie z wymaganiami normy Zarząd Przedsiębiorstwa określił Politykę Środowiskową, która ma bezpośrednie odniesienie do prowadzonych procesów. Treść polityki środowiskowej została zakomunikowana wszystkim pracownikom. Polityka ta jest realizowana zgodnie z obowiązującymi w Przedsiębiorstwie procedurami.

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: