Poprzednia taryfa dla ciepła

Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn.miary

P1

P2

P3

P4

 Cena za zamówioną moc cieplną

za rok  

zł/MW

50 398,25

rata za miesiąc  

zł/MW

4 199,85

  Cena ciepła

  

zł/GJ

29,86

  Cena nośnika ciepła

  

zł/m3

20,94

  Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe

za rok   
za miesiąc  

zł/MW

19 237,22
1 603,10

30 073,37
2 506,11

23 413,29
1 951,11

31 474,01
2 622,83

  Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe

  

zł/GJ

8,28

12,24

9,47

13,22

   Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Taryfa obowiązzywała od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r.

   Pełna wersja Taryfy dla ciepła 


Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn.miary

P1

P2

P3

P4

 Cena za zamówioną moc cieplną

za rok  

zł/MW

50 589,53

rata za miesiąc  

zł/MW

4 215,79

  Cena ciepła

  

zł/GJ

30,37

  Cena nośnika ciepła

  

zł/m3

18,94

  Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe

za rok  
za miesiąc  

zł/MW

19 552,56
1 629,38

30 327,60
2 527,30

24 057,48
2 004,79

31 738,68
2 644,89

  Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe

  

zł/GJ

8,42

12,28

9,45

13,26

   Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Taryfa obowiązywała od 01.05.2016 r. do 31.08.2017 r.

   Pełna wersja Taryfy dla ciepła 

 

Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn.miary

P1

P2

P3

P4

 Cena za zamówioną moc cieplną

za rok  

zł/MW

50 763,16

rata za miesiąc  

zł/MW

4 230,26

  Cena ciepła

  

zł/GJ

30,54

  Cena nośnika ciepła

  

zł/m3

19,81

  Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe

za rok  
za miesiąc  

zł/MW

19 934,05
1 661,17

31 023,39
2 585,28

24 582,19
2 048,52

32 641,17
2 720,10

  Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe

  

zł/GJ

8,04

11,94

9,27

12,86

   Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Taryfa obowiązywała od 01.02.2015 r. do 31.04.2016 r.

   Pełna wersja tej Taryfy dla ciepła 

 

 

Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn.miary

P1

P2

P3

P4

 Cena za zamówioną moc cieplną

za rok  

zł/MW

51 045,89

rata za miesiąc  

zł/MW

4 253,82

  Cena ciepła

  

zł/GJ

29,47

  Cena nośnika ciepła

  

zł/m3

19,93

  Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe

za miesiąc  

zł/MW

1 752,74

2 783,56

2 459,77

2 797,75

  Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe

  

zł/GJ

7,76

11,85

10,95

12,47

   Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Taryfa obowiązywała od 23.01.2014 r. do 31.01.2015 r.

   Pełna wersja Taryfy dla ciepła 

 

 

 

Rodzaj ceny lub stawki opłat

Jedn.miary

P1

P2

P3

P4

 Cena za zamówioną moc cieplną

za rok  

zł/MW

50 334,72

rata za miesiąc  

zł/MW

4 194,56

  Cena ciepła

  

zł/GJ

29,52

  Cena nośnika ciepła

  

zł/m3

16,84

  Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe

za miesiąc  

zł/MW

1 753,91

2 713,35

2 392,85

2 760,93

  Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe

  

zł/GJ

7,42

10,94

10,61

11,94

   Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Taryfa obowiązywała od 23.01.2013 r. do 22.01.2014r.

   Pełna wersja Taryfy dla ciepła 

 

Tabela stosowanych oznaczeń grup taryfowych

 

GRUPA CHARAKTERYSTYKA GRUPY ODBIORCÓW

 

P1

Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie są połączone z indywidualnym lub grupowym węzłem cieplnym. Instalacje odbiorcze stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane. Węzeł cieplny jest własnością odbiorcy i jest przez niego eksploatowany. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na wejściu do węzła cieplnego (przed węzłem). 

 

P2

Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie są połączone z indywidualnym węzłem cieplnym. Instalacje odbiorcze stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane. Węzeł cieplny jest własnością PE i jest przez PE eksploatowany. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na wejściu do węzła cieplnego (przed węzłem). 

 

P3

Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie są połączone z grupowym węzłem cieplnym. Instalacje odbiorcze (w tym: zewnętrzne) stanowią własność odbiorców i są przez nich eksploatowane. Węzeł cieplny jest własnością PE i jest przez PE eksploatowany. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na wejściu do węzła cieplnego (licznik główny). Ewentualne podzielniki ilości energii dla poszczególnych obiektów znajdują się na wyjściu z węzła cieplnego (za kolektorami rozdzielni). 

 

P4

Odbiorcy, których instalacje odbiorcze w obiekcie są połączone z grupowym węzłem cieplnym. Instalacje odbiorcze wewnątrz obiektów stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorców. Węzeł cieplny oraz zewnętrzna instalacja odbiorcza łącząca węzeł z instalacjami odbiorczymi obiektów są własnością i są eksploatowane przez PE. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest:
- dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania–na wejściu do budynku odbiorcy
- dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej–na wejściu do węzła cieplnego 

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: