Najczęstsze pytania

Jak ogrzewamy ciepłą wodę?

 

Wbrew potocznym stwierdzeniom i opiniom większości mieszkańców budynków ogrzewanych przez PEC ciepła woda, która wypływa z kranów , nie jest wodą bezpośrednio przesyłaną z ciepłowni.
Ciepła woda wypływająca z zaworów czerpalnych (kranów), jest wodą wodociągową. Jest ona wcześniej, w wymienniku ciepła ogrzewana przez gorącą wodę PEC. Nie występuje tu zmieszanie obu wód, a jedynie kontakt (przepływ) po dwóch stronach oddzielającej je przegrody, zależnej od konstrukcji wymiennika. Zachodzi wtedy zjawisko zwane wymianą ciepła. Gorąca woda PEC oddaje ciepło zimnej wodzie wodociągowej, a sama w tym czasie ulega ochłodzeniu. Zasadę działania wyjaśnia poniższy rysunek

 


Kiedy następuje rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego?


O rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego nie decyduje PEC, ale właściciel obiektu lub administrator .
Rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego następuje w terminie zaproponowanym przez Odbiorcę, przy zachowaniu czasu potrzebnego sprzedawcy na przygotowanie sieci i źródeł ciepła do dostawy ciepła. Czas ten nie może być dłuższy niż 12 godzin od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru ciepła systemowego.Co to jest moc zamówiona, kiedy i jak można ją zmienić?


Zamówiona moc cieplna to ustalona przez Odbiorcę największą moc cieplna, jaka występuje w danym obiekcie w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;


Zgodnie z warunkami umowy na dostawę energii cieplnej PEC w Siedlcach, w okresie od 1 maja do 30 czerwca Odbiorca może proponować zmianę mocy zamówionych zawartych w zleceniach . Dostosowanie natężenia przepływu nośnika ciepła do zmienionej mocy zamówionej oraz nowe dane rozliczeniowe, stosowane będą od 1 stycznia następnego roku

 

 

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: