Ekologia

Dumą Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. są osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska, m.in. znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń osiągnięta poprzez likwidację ok. 150 małych lokalnych kotłowni, modernizację urządzeń odpylania, uruchomienie stałego pomiaru i rejestracji  emisji zanieczyszczeń w źródłach, a także wprowadzenie energii odnawialnej z zastosowaniem technologii współspalania węgla i biomasy (zrębków drewna).

 

W konsekwencji działań proekologicznych PEC w 2004 roku został wdrożony System Zarzadzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. System Zarządzania Środowiskowego jest utrzymywany i doskonalony. Umożliwia on Przedsiębiorstwu prowadzenie, w sposób ciągły i systematyczny, kontroli wpływu, jaki wywiera poprzez swoją działalność na środowisko. Potwierdzeniem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 14001:2004 jest certyfikat nr CSS/1021/2016 z dnia 28.11.2016 na zgodność z normą ISO 14001:2004 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT.

Działalność związana z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii cieplnej wpływa na środowisko:

  • emitujac zanieczyszczenia związane ze spalaniem paliw,
  • wytwarzając odpady,

  • zużywając energię elektryczną,

  • zużywając wodę i odprowadzając ścieki,

  • emitując hałas.


Przyjeta przez Zarząd Przedsiębiorstwa oraz załogę  Polityką Środowiskową ma na celu minimalizację negatywnego wpływu działalności PEC na środowisko.

 

Przedsiębiorstwo zidentyfikowało znaczące aspekty środowiskowe oraz aspekty awaryjne związane z działalnością przedsiębiorstwa. Określone zostały również ryzyka i szanse związane związane z wpływem działalności przedsiębiorstwa na środowisko.

Nagrody i wyróżnienia ekologiczne:

 

1. Lidera polskiej ekologii 

Siedlce zdobywają prestiżowy tytuł „Lidera polskiej ekologii” za kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie środowiska (w tym: za istotne znaczenie ekologiczne  elektrociepłowni gazowej ). zobacz

11 grudnia 2002r

 

2. Certyfikat Zielonej Organizacji

Przedsiębiorstwo otrzymało Certyfikat Zielonej Organizacji zobacz

9 listopada 2007

 

 

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: