Nagrody i wyróżnienia

 

 • Miło nam poinformować, że znaleźliśmy się w gronie nagrodzonych „Solidny Pracodawca 2014”. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie zarządzania kadrami, które zostało przyznane Przedsiębiorstwu Energetycznemu w Siedlcach Sp. z o.o.

   

 • Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zostało nagrodzone LAUREM w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze - zgodnie z maksymą 'Pierwszy wśród równych': w grupie przedsiębiorstw o sprzedaży ciepła powyżej 1 000 001 GJ /rok.

   

   

 • Certyfikat Zielonej Organizacji – 9 listopad 2007 r.

   

   

   

 • KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA: 'LIDER POLSKIEJ EKOLOGII'
 •  

   

   

  Przedsięwzięcia nagrodzone tytułem Lidera Polskiej Ekologii

   

  kategoria - gmina / związek gmin

  Kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie środowiska zrealizowane przez miasto Siedlce

  Miasto Siedlce

  Władze miasta Siedlce zrealizowały szereg przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska i zmniejszeniu uciążliwości związanych z emisją zanieczyszczeń. Na szczególne podkreślenie zasługuje modernizacja oczyszczalni ścieków, co pozwoliło na podniesienie efektywności oczyszczania ścieków. W wyniku zastosowanych rozwiązań technicznych uzyskano zmniejszenie kosztów funkcjonowania oczyszczalni. W procesie beztlenowej stabilizacji osadu uzyskuje się biogaz, który w całości jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Uzyskano w ten sposób efekt ekonomiczny w postaci obniżenia wskaźników energochłonności oczyszczalni, a także efekt ekologiczny polegający na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń oraz wyeliminowaniu zużycia innego paliwa niż biogaz. Poprawę stanu powietrza uzyskano poprzez zmiany w systemie ciepłowniczym, polegające między innymi na likwidacji lokalnych kotłowni i podłączeniu odbiorców do miejskiej sieci cieplnej.

   

   

   

  W 2001 r. rozpoczęto budowę elektrociepłowni opartej na układzie dwóch turbin gazowych, w której wykorzystane będzie skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, w I kwartale 2002 r. odbył się jej odbiór techniczny. Miasto ma również znaczne osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami. Obecnie eksploatowane składowisko wyposażone jest w urządzenia chroniące środowisko. W mieście funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów, w ostatnim okresie nastąpił wzrost ilości segregowanych odpadów. Planowana jest budowa obiektów sortowni odpadów w celu przedłużenia okresu eksploatacji funkcjonującego składowiska odpadów, a w następnym etapie obiektów przeróbki odpadów organicznych.

   

   

  Urząd Miasta Siedlce
  08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2
  tel. (25) 644-54-09, fax. (25) 644-12-43
  e-mail: gkm@siedlce.um.qov.pl

   

   

   

  • Mazowiecka Niezapominajka 2007

   

   Mazowiecka Niezapominajka 2007

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: