Działalność

Działalność podstawowa:

 

 • wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej do celów ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla jednostek gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz osób fizycznych;
 • wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej dla potrzeb jednostek gospodarczych;
 • wytwarzanie energii elektrycznej.

 

Działalność dodatkowa:

 

 • kompleksowa realizacja i obsługa inwestycji ciepłowniczych
 • analiza sposobów zaspokojenia potrzeb energetycznych, plany zaopatrzenia w ciepło i inne nośniki energii
 • doradztwo z zakresie efektywnych i tańszych sposobów pozyskania energii oraz znajowanie formuł ich finansowania
 • opracowania 'feasibility study' (analiza wykonalności) projektów energetycznych, zarówno z zakresu ciepłownictwa jak i wytwarzania energii elektrycznej.
 • nawiązywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi firmami chcącymi inwestować w naszą energetykę
 • przygotowanie dokumentacji przetargowych i prowadzenie nadzoru inwestorskiego
 • działalność ESCO
 • eksploatacja układów i urządzeń ciepłowniczych
 • doradztwo i usługi inżynieryjno - techniczne
 • prace modernizacyjne i remontowe
 • badania laboratoryjne jakości żużlu, wody, węgla
 • usługi transportowo-sprzętowe

 

 

 

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: