Historia

Początki funkcjonowania ciepłowni sięgają lat 70-tych. Przedsiębiorstwo świadczyło wówczas usługi zarówno na rzecz miasta Siedlce jak i byłego województwa siedleckiego.

Po rozbudowie kotłowni centralnej i włączeniu w strukturę przedsiębiorstwa kotłowni lokalnych, ciepłownia przekształciła się w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

W roku 1990 Wojewoda Siedlecki zlikwidował przedsiębiorstwo wojewódzkie i na bazie majątku siedleckiego utworzył Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Siedlcach.

Z mocy prawa, przedsiębiorstwo przejęło Miasto Siedlce i w sierpniu 1991 r. uchwałą Rady Miasta przekształcono je w spółkę prawa handlowego, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Miasto Siedlce

W połowie lat 90-tych zarząd firmy przyjął plan budowy elektrociepłowni zasilanej paliwem gazowym. Realizację inwestycji powierzono utworzonej w 1997 roku spółce, działającej pod nazwą 'ENERGIA SIEDLCE Sp. z o.o.'

Nowe źródło uruchomione zostało w dniu 10 maja 2002r.

Z dniem 17 września 2002r., w związku z planowanym przyłączeniem spółki 'ENERGIA SIEDLCE' i rozszerzeniem zakresu działalności o produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, zmianie uległa dotychczasowa nazwa przedsiębiorstwa na 'Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.' Przejęcie przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. działalności spółki 'Energia Siedlce' nastąpiło ostatecznie w dn. 31 października 2002r.

 

Jeszcze w roku 2002, w związku z uruchomieniem mocy grzewczych nowego źródła, przestała funkcjonować ciepłownia La Monte’a zlokalizowana w centrum miasta. Ograniczona została także produkcja ciepła z węgla kamiennego w Kotłowni Centralnej.

W roku 2003, jako potwierdzenie zaangażowania firmy w sprawy związane z ochroną środowiska, zapadła decyzja o wprowadzeniu w przedsiębiorstwie systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001.

Pierwszy Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z normą ISO 14001:2004. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. uzyskało w roku 2004.

Kolejnym krokiem, mającym na celu rozszerzenie działalności firmy stało się uruchomienie w roku 2008 Składu Handlowego i prowadzona z sukcesem sprzedaż wysokiej jakości opału w różnym asortymencie i atrakcyjnych cenach.

W 2010 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację największej w dziejach swojej historii inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa elektrociepłowni gazowej w Siedlcach – budowa bloku gazowo parowego”.

W dniu 11.03.2011r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod „Rozbudowę elektrociepłowni gazowej w Siedlcach”.
Jesienią 2011r. przedsiębiorstwo zostało uhonorowane LAUREM CIEPŁOWNICTWA w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze - zgodnie z maksymą 'Pierwszy wśród równych' w grupie przedsiębiorstw o sprzedaży ciepła powyżej 1 000 001 GJ/rok.
 
Z dniem 01.01.2012r. siedleckie przedsiębiorstwo przystąpiło do Programu Promocji marki Ciepło Systemowe, klasyfikując się tym samym w gronie firm, które w ramach rozwoju swojej działalności podnoszą standardy w zakresie obsługi klienta, marketingu i komunikacji oraz w obszarze technicznym. Oferując Ciepło Systemowe firma gwarantuje stosowanie nowoczesnych rozwiązań, dbałość o satysfakcję odbiorców niezawodność infrastruktury ciepłowniczej.

Z początkiem roku 2012 uruchomiona została Elektrociepłownia Gazowej nr 2. Przedsięwzięcie zwiększające produkcję energii elektrycznej o 36 MW oraz energii cieplnej o 34 MW stawia nasze przedsiębiorstwo w szeregu znaczących producentów energii elektrycznej w kraju.

28 maja 2014r. przedsiębiorstwo podpisało umowę pożyczki ze środków finansowych instrumentu JESSICA, na realizację projektu pn. „Program poprawy infrastruktury technicznej w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. dla miasta Siedlce”. Realizacja zadań trwała na przełomie 2014/2015r. i ukończona została we wrześniu 2015r.


Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041694, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy XIV Wydział Gospodarczy.

 

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: