Trwa modernizacja w Ciepłowni Centralnej.

Data: 2017-02-22

Z początkiem roku przystąpiliśmy do realizacji kolejnego znaczącego przedsięwzięcia modernizacyjnego.


Jeszcze w grudniu 2016 r. podpisano z WFOŚIGW w Warszawie umowę pożyczki preferencyjnej na finansowanie I etapu zadania „Modernizacja Ciepłowni Centralnej w Siedlcach”.  Limit pożyczki (5 mln zł)  wykorzystany będzie w roku 2017.
 Przedmiot modernizacji obejmuje prace: projektowe, remontowo-modernizacyjne (w formule „zaprojektuj i wybuduj”), mające na celu poprawę stanu istniejącego dwóch kotłów wodnych rusztowych typu WR-25. Kotły te, zbudowane w latach 70-tych w wersji tradycyjnej murowanej przedsiębiorstwo zamierza zmodernizować z zastosowaniem technologii w systemie tzw. „ścian szczelnych'
Zasadniczą przesłanką, która zdecydowała o potrzebie realizacji projektu jest znaczne wyeksploatowanie kotłów oraz urządzeń kotłowych. Realizacja przedsięwzięcia  dostosuje nasze urządzenia do wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) co umożliwi spełnienie zaostrzających się wymagań w zakresie dopuszczalnych norm emisyjnych.
Celem techniczno-ekologicznym przedmiotowego projektu jest zmniejszenie zużycia paliwa pierwotnego (węgla) stosowanego do zasadniczej produkcji Przedsiębiorstwa, co w rezultacie pozwoli osiągnąć wymierny efekt ekologiczny w  zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza:
•    Dwutlenek siarki:     2,54 Mg/rok
•    Tlenek węgla:     0,81 Mg/rok
•    Dwutlenek węgla:    1597 Mg/rok
•    Tlenki azotu:     1,61 Mg/rok
•    Pyły:     0,79 Mg/rok
•    Benzo-a-piren:     0,3144 kg/rok
Docelowo modernizacja pozwoli na  zmiany w technologii spalania węgla  w istniejącym źródle. Zabudowa w technologii ścian szczelnych, wprowadzenie nowoczesnego rusztu wraz z nowymi urządzeniami,   sterowaniem i układem podmuchowym powietrza, wpłyną na poprawę procesu spalania węgla i tym samym podwyższą sprawność przemian energetycznych w modernizowanych kotłach.

 

 


Powrót do listy aktualności

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: