Aktualności

Data: 2012-04-13

Sprzedaż żużla paleniskowego

Więcej

Data: 2012-02-24

Informujemy, że przedsięwzięcie „Rozbudowa elektrociepłowni gazowej – budowa bloku gazowo parowego w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza' zostało zrealizowane

Więcej

Data: 2012-01-16

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje, że od 23.01.2012r. wprowadza w życie nową taryfę energii cieplnej. Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-91(9)/2011/137/VI/RW z dnia 30.12.2011r.

Więcej

Data: 2012-01-11

W dniu 01.01.2012r. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. roku przystąpiło do Programu Promocji marki Ciepło Systemowe.

Więcej

Data: 2011-09-23

Po raz kolejny Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie przyznało prestiżowe nagrody LAUR CIEPŁOWNICTWA. Nagrody zostały wręczone 20 września 2011r. w trakcie uroczystej Gali podczas XV Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach.

Więcej

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: