Aktualności

Data: 2013-01-04

Informujemy, że od dnia 23.01.2013r. wprowadzamy w życie nową taryfę energii cieplnej. Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr OWA-42l0-78(6)/20l2/137NII/RW z dnia 21.12.2012r. i opublikowana w DzUWM z dnia 28.12.2012r. pod pozycją 10236.

Więcej

Data: 2012-06-26

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach poszukuje wykonawcy budynku węzła dochładzania wody sieciowej wraz z instalacjami wewnętrznymi zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa przy ul. Starzyńskiego 7.

Więcej

Data: 2012-04-13

Sprzedaż żużla paleniskowego

Więcej

Data: 2012-02-24

Informujemy, że przedsięwzięcie „Rozbudowa elektrociepłowni gazowej – budowa bloku gazowo parowego w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza' zostało zrealizowane

Więcej

Data: 2012-01-16

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje, że od 23.01.2012r. wprowadza w życie nową taryfę energii cieplnej. Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-91(9)/2011/137/VI/RW z dnia 30.12.2011r.

Więcej

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: