Nowa taryfa dla ciepła od 01.01.2019r.

Data: 2018-12-14

Informujemy, że w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła od dnia 1 stycznia 2019 r. wprowadzamy w życie nową taryfę.


        Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-42l0.23.11.20l8.137.XII.RWY z dnia 6 grudnia 2018 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2018 r. pod pozycją 11910.

        Ogólny wskaźnikowy poziom cen dostaw energii cieplnej w zmienionej taryfie jest o 5,18% wyższy od wynikającego z taryfy dotychczas stosowanej, przy czym poziom cen ciepła wzrasta średnio o 6,54% a stawki opłat przesyłowych o 1,34%. Dynamika zmiany cen w poszczególnych grupach taryfowych zawiera się w przedziale od 4,57% (grupa taryfowa P4) do 6,08% (dla grupy P3). Przyczyną wzrostu cen jest wzrost cen paliw oraz uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W stosunku do poziomu przyjętego w kalkulacji dotychczas stosowanej taryfy ceny miały węglowego wzrosły o 30,2%, a ceny gazu ziemnego o 15,5%. W rezultacie średni koszt pozyskania paliw do produkcji energii wzrósł o ok 20%. Udział kosztów paliw w całkowitych kosztach wytworzenia energii przekracza 70%.

        Miło nam Państwa poinformować, że na podstawie danych publikowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz gromadzonych przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie można stwierdzić, że wśród przedsiębiorstw o podobnej skali i profilu działania ceny ciepła w Siedlcach w dalszym ciągu należą do najbardziej korzystnych w Polsce.

        Szczegóły nowej taryfy można poznać pod tym linkiem.


Powrót do listy aktualności

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: