Wykresy ciśnienia

Ciśnienie - wartość chwilowa (aktualizowana co 10 min.)

Średnie dobowe ciśnienie - wykres za ostatnie 30 dni