Emisja substancji
 

 

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła

w poprzednim okresie grzewczym


 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych

do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2016

 


Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Główny Urząd Statytyczny

Agencja Rynku Energii

KASHUE

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.  08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 7