Emisja substancji
 

 

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła

w poprzednim okresie grzewczym


 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych

do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2017

 


Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko:

strona internetowa Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.: www.pec-siedlce.com.pl

 

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.  08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 7